Бегущая строка текста в HTML В случае обнаружения пожара в лесу, звоните 8 02153 67710, соблюдайте в лесу правила пожарной безопасности! У выпадку выяўлення пажару ў лесе, тэлефануйце 8 02153 67710, выконвайце ў лесе правілы пажарнай бяспекі! If a fire is detected in the forest, call 8 02153 67710, follow the fire safety rules in the forest!

Нацыянальны парк Браслаўскія азёры

+375 29 2262246 (Пн-Пт 08.00-17.00)    RU BY EN


Пералік навукова-даследчых работ

Пералік навукова-даследчых работ

ПЕРАЛІК НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫХ РАБОТ за 1990 – 2015 г.г.

№ п/п

Найменне НДР

Колькасць, шт. Год

1.

Зводныя матэрыялы па ўсталяванні водаахоўных зон і ўзбярэжных палос малых рэк Браслаўскага раёна Віцебскай вобласці.

1

1988

2.

«Здзейсніць ацэнку сапрапеляў у азёрах Густата, Дружна, Маруга. Распрацаваць прапановы па іх выкарыстанні

1

1989

3.

Навуковае і тэхніка-эканамічнае абгрунтаванне арганізацыі Дзяржаўнага Нацыянальнага прыроднага парку «Браслаўскія азёры»

1

1990

4.

Арганізаваць сістэму маніторынгу на азёрах Браслаўскай групы. Правесці комплексныя лімналагічныя даследаванні на азёрах. Ацаніць ступень антрапагенавай трансфармацыі вадаёмаў.

1

1991

5.

Тэхнічны праект па рацыянальным выкарыстанні і ахове 20 азёрных вадаёмаў НП «Браслаўскія азёры».

1

1997

6.

Праект арганізацыі і развіцця лясной гаспадаркі Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на 1997-2006 гады.

1

1997

7.

Распрацаваць праект аховы рацыянальнага выкарыстання і ўзнаўлення іхтыяфауны вадаёмаў НП «Браслаўскія азёры» (заключны).

3

1997

8.

Рыбаводна-біялагічнае абгрунтаванне рацыянальнага рыбагаспадарчага выкарыстання (6 азёр)

6

1997

9.

Рэкамендацыі па арганізацыі і вядзенні геахімічных назіранняў на стацыянарах комплекснага экалагічнага маніторынгу фонавага рангу.

1

1997

10.

Рыбаводна-біялагічнае абгрунтаванне (рэкамендацыі) рэжыму рацыянальнага рыбагаспадарчага выкарыстання воз. Дрывяты.

1

1998

11.

Распрацаваць асновы вядзення азёрнага маніторынгу НП «Браслаўскія азёры». Ажыццявіць комплексны лімналагічны маніторынг чатырох азёрных вадаёмаў.

2

1999

12.

Геахімічны маніторынг наземнай расліннасці.

1

1999

13.

Інвентарызацыя месцаў рассялення (вырастання) рэдкіх відаў жывёл і раслін, занесеных у Чырвоную Кнігу Беларусі, на тэрыторыі Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

1

1999

14.

Распрацаваць геаэкалагічныя асновы захавання біялагічнай разнастайнасці прыродных комплексаў ДНП «Белавежская пушча» і НП «Браслаўскія азёры».

4

1999

15.

Рэкамендацыі па рэгуляванні колькасці рачнога бабра на тэрыторыі НП «Браслаўскія азёры».

1

2000

16.

Інвентарызацыя флоры і фаўны НП «Браслаўскія азёры»

1

2000

17.

Здзейсніць комплексны лімналагічны маніторынг азёрных вадаёмаў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

1

2001

18.

Падрыхтоўка кадастру месцажыхарстваў рэдкіх відаў фаўны і флоры Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

1

2001

19.

Правесці разлікі антрапагенавай нагрузкі і вызначыць патрэбныя аб'ёмы работ па аднаўленні азёраў Святца і Навяты метадам усялення раслінаедных рыб.

3

2002

20.

Распрацаваць асновы вядзення азёрнага маніторынгу НП «Браслаўскія азёры»

1

2002

21.

Вылучэнне і геабатанічная характарыстыка рэдкіх і эталонных насаджэнняў нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

1

2002

22.

Праект тэрытарыяльнай арганізацыі ДПУ НП «Браслаўскія азёры» (копія).

1

2003

23.

«Вызначыць уплыў на экасістэму і распрацаваць біялагічнае абгрунтаванне мэтазгоднасці зарэгулявання воз. Богінскае»

2

2004

24.

Ацаніць прыродна-рэсурсавы і гісторыка-культурны патэнцыял Браслаўскага Паазёр'я дзеля стварэння сеткі і аб'ектаў турысцка-рэкрэацыйнага прызначэння і экалагічнай адукацыі.

1

2004

25.

Летапіс прыроды ДПУ НП «Браслаўскія азёры»

1

2004

26.

Летапіс прыроды ДПУ НП «Браслаўскія азёры»

1

2005

27.

Рэкамендацыі па выкарыстанні і ахове прыроднай і гісторыка-культурнай спадчыны для фармавання сеткі і аб'ектаў экалагічнага турызму і адукацыі (на прыкладзе Браслаўскага Паазёр'я)

1

2005

28.

Вывучыць стан рыбных рэсурсаў азёры Дрывяты і распрацаваць рэкамендацыі па іх стабілізацыі і рацыянальным выкарыстанні.

2

2005

29.

Тэхніка-эканамічнае абгрунтаванне арганізацыі гідралагічнага помніка прыроды мясцовага значэння «Крыніца Акменіца», «Лазенкі», «Нікульская крыніца», «Крыніца выток Ніклі», «Карасінская крыніца», «Таўстагорская крыніца», «Крыніца Пяткун»

7

2005

30.

Ацаніць прадукцыйную здольнасць тыпаў земляў НП «Браслаўскія азёры» і распрацаваць рэкамендацыі па аптымізацыі землекарыстання.

1

2006

31.

План мерапрыемстваў па аздараўленні азёраў Болайса і Струста

1

2006

32.

Вывучэнне дынамікі назапашання біягенных элементаў у экасістэме азёраў Болайса і Струста, распрацоўка плана мерапрыемстваў па аздараўленні паказаных вадаёмаў».

2

2006

33.

Параўнальны аналіз біятрапічнага размеркаванні птушак водна-балотнага комплексу ў межах азёр сістэмы р.Друйка.

1

2006

34.

Справаздача НДП «Распрацаваць перспектыўны план і біялагічнае абгрунтаванне зарыблення вадаёмаў НП «Браслаўскія азёры» вугром на 2007- 2010 г.г.

1

2006

35.

Заява пра ўплыў на навакольнае асяроддзе здабычы торфу на радовішчы «Бельмонт» у Браслаўскім раёне Віцебскай вобл.

1

2006

36.

Вывучыць эпізаатычную сітуацыю ў азёрах Беларусі па захворваннях вугра і распрацаваць спосабы яго абароны ад хвароб

1

2003

37.

Маніторынг дзікіх жывёл, якія адносяцца да аб'ектаў палявання і рыбалоўства, дзікіх жывёл, уключаных у Чырвоную Кнігу Рэспублікі Беларусь і якія ахоўваюцца у адпаведнасці з міжнароднымі абавязаннямі Рэспублікі Беларусь на тэрыторый «Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

2

2006

38.

Правесці комплексную ацэнку стану лясных экасістэм запаведнай зоны НП «Браслаўскія азёры»

1

2007

39.

Правесці экспрэс-ацэнку краявіднай разнастайнасці і стану інвазійных відаў раслін на тэрыторый ДПУ НП «Браслаўскія азёры».

2007

40.

ЛЛетапіс прыроды ДПУ НП «Браслаўскія азёры».

1

2007

41.

Забяспечыць правядзенне назіранняў за дзікімі жывёламі, якія адносяцца да аб'ектаў палявання і рыбалоўства, дзікімі жывёламі, уключанымі ў Чырвоную Кнігу Рэспублікі Беларусь і якія ахоўваюцца ў адпаведнасці з міжнароднымі абавязаннямі Рэспублікі Беларусь на тэрыторыі «Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

2

2007

42.

Правесці ацэнку стану біяразнастайнасці раслін і экасістэм міжнароднага значэння НП «Браслаўскія азёры», як ключавой батанічнай тэрыторыі.

3

2007

43.

Распрацаваць водны экскурсійны маршрут па Браслаўскай сістэме азёраў дзеля дэманстрацыі біяразнастайнасці азёрнага рэгіёна.

1

2007

44.

Вывучыць уплыў антрапагенавага ўздзеяння на біяразнастайнасць, устойлівасць і прадукцыйнасць хваёвых біягеацэнозаў НП «Браслаўскія азёры» і распрацаваць мерапрыемствы па паляпшэнні іх стану.

1

2007

45.

Распрацаваць схему комплекснага ўладкавання рэкрэацыйнай зоны ДПУ НП «Браслаўскія азёры»

4

2007

46.

Ацаніць сучасны стан земляў меліярацыйнага фонду ў межах ДПУ НП «Браслаўскія азёры» і ўсталяваць уплыў павярхоўнага сцёку на азёрныя экасістэмы

6

2007

47.

Распрацаваць сучасныя прэпараты па прафілактыцы і лячэнні эктапаразітных хвароб сажалкавых рыб і ўкараніць іх у вытворчасць.

1

2007

48.

Ацаніць зарастальнасць вадаёмаў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» і распрацаваць практычныя мерапрыемствы па выкарыстанні іх узбярэжных зон з мэтай рыбнай гаспадаркі, турызму і рэкрэацыі.

2

2008

49.

Правесці ацэнку ступені антрапагенавага ўздзеяння і рэкрэацыйнай нагрузкі на прыродныя комплексы і ахаваныя аб'екты ДПУ «НП «Браслаўскія азёры».

3

2008

50.

Правесці аграэкалагічную ацэнку стану земляў вадазбораў азёраў ДПУ «НП «Браслаўскія азёры» і ўсталяваць магчымую інтэнсіўнасць іх гаспадарчага выкарыстання.

7

2008

51.

Ацаніць стан яловых лясоў у сувязі іх ссыханнем і распрацаваць мерапрыемствы па іх устойлівым развіцці.

1

2008

52.

Летапіс прыроды ДПУ НП «Браслаўскія азёры».

1

2008

53.

Забяспечыць правядзенне назіранняў за дзікімі жывёламі, якія адносяцца да аб'ектаў палявання і рыбалоўства, дзікімі жывёламі, уключанымі ў Чырвоную Кнігу Рэспублікі Беларусь і якія ахоўваюцца ў адпаведнасці з міжнароднымі абавязаннямі Рэспублікі Беларусь на тэрыторый «Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

3

2008

54.

Рэкамендацыі па выманні забруджаных дновых адкладанняў з возера Болайса і прылеглай часткі возера Струста.

2

2008

55.

Правесці інвентарызацыю водна-балотных комплексаў у прымежнай паласе “ Беларусь- Латвія” для ўдасканалення трансмежнай прыродаахоўнай сеткі і распрацоўка рэкамендацый па іх ахове.

3

2008

56.

Практычныя мерапрыемствы (рэкамендацыі) па ахове і выкарыстанні воднай расліннасці азёраў рэкрэацыйнай зоны НП Браслаўскія азёры пры ўладкаванні і выкарыстанні іх узбярэжных зон з мэтай рыбнай гаспадаркі, турызму і рэкрэацыі.

1

2008

57.

Прагноз змены якасці вады ў возеры пасля вынятку дновых адкладанняў.

1

2008

58.

Ацэнка сучаснага стану і дынамікі біяразнастайнасці расліннага свету на прыродных тэрыторыях Беларусі, якія асабліва ахоўваюцца, з мэтай аптымізацыі функцыянавання іх прыродных комплексаў.

1

2008

59.

Падрыхтоўка навукова-абгрунтаваных рашэнняў па паляпшэнні экалагічнага стану возера Болайса і прылеглай частцы возера Струста, правядзенню мерапрыемстваў па ачыстцы ад дновых адкладанняў, забруджаных скідамі сцёкавых вод.

1

2008

60.

Правесці пашпартызацыю аб'ектаў расліннага свету, распрацаваць план кіравання і пералік мерапрыемстваў па ахове ключавой батанічнай тэрыторыі «Нацыянальны парк «Браслаўскія азёры»

3

2009

61.

Распрацаваць рэкамендацыі па ўжыванні сродкаў хімізавання сельскагаспадарчай вытворчасці на вадазборах азёраў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» і ў яго ахоўнай зоне

3

2009

62.

Распрацаваць экскурсійны маршрут дзеля дэманстрацыі ўнікальных гідрагеалагічных, геалагічных, геамарфалагічных помнікаў прыроды на тэрыторый Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры»

1

2009

63.

Маніторынг экасістэм і біялагічнай разнастайнасці Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». Летапіс прыроды.

1

2009

64.

План кіравання КБТ «Нацыянальны парк «Браслаўскія азёры».

1

2009

65.

Распрацоўка прагнозу дынамікі стану вялікаўзроставых хваёвых і шырокалісцевых лясоў нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» і комплексу мер, скіраваных на іх захаванне і ўстойлівае выкарыстанне.

4

2010

66.

Вывучыць таксанамічны склад вышэйшых раслін Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» і скласці канспект флоры сасудзістых раслін.

3

2010

67.

Ацэнка ўплыву аўтадарожнага комплексу на стан мадэльных груп жывёл (земнаводныя і млекакормячыя) на тэрыторыі НП «Браслаўскія азёры».

4

2010

68.

Стварэнне першай чаргі пунктаў назіранняў сеткі комплекснага маніторынгу экасістэм НП Браслаўскія азёры.

6

2010

69.

Падрыхтоўка ўяўлення па змяненні мяжы, плошчы, рэжымаў аховы і выкарыстання Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры», уключаючы вызначэнне каардынат паваротных пунктаў мяжы Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

7

2010

70.

Маніторынг з'яў і працэсаў у прыродных комплексах Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». «ЛЕТАПІС ПРЫРОДЫ».

2

2010

71.

Уладкаванне экалагічнай сцежкі «Слабодкаўская озавая града».

2

2010

72.

Распрацаваць План кіравання Нацыянальным паркам «Браслаўскія азёры».

4

2011

73.

Распрацоўка прагнозу дынамікі стану вялікаўзроставых хваёвых лясоў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» і комплексу мерапрыемстваў, скіраваных на іх захаванне і ўстойлівае выкарыстанне.

3

2011

74.

Распрацоўка і актуалізацыя геаінфармацыйнай сістэмы Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры», забеспячэнне яе функцыянавання.

5

2011

75.

Забеспячэнне правядзення комплекснага маніторынгу экасістэм (лясных, водных, балотных, лугавых і інш.) НП «Браслаўскія азёры» у адпаведнасці з рэгламентамі нацыянальнай сістэмы маніторынгу навакольнага асяроддзя ў Рэспубліцы Беларусь.

6

2011

76.

Распрацоўка экалагічнай сцежкі «Парк Бельмонт» на тэрыторыі Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» на аснове ацэнкі прыродных рэсурсаў і гісторыка-культурных каштоўнасцяў парку.

2

2011

77.

Вывучэнне тэрытарыяльнай лакалізацыі і стану папуляцыйных груповак рэдкіх і знікаючых відаў птушак дзеля ўдасканалення мер іх аховы і выкарыстання з мэтай экатурызму ў Нацыянальным парку «Браслаўскія азёры»

4

2011

78.

Біяразнастайнасць мохападобных і лішайнікаў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры», іх фітацэнатычная і індыкацыйная роля

3

2011

79.

Дынаміка з'яў і працэсаў у прыродных комплексах Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». «ЛЕТАПІС ПРЫРОДЫ».

1

2011

80.

Распрацаваць План кіравання Нацыянальным паркам «Браслаўскія азёры».

9

2012

81.

Забеспячэнне правядзення комплекснага маніторынгу экасістэм (лясных, водных, балотных, лугавых і інш.) Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» у адпаведнасці з рэгламентамі Нацыянальнай сістэмы маніторынгу навакольнага асяроддзя ў рэспубліцы Беларусь.

6

2012

82.

Распрацоўка прагнозу дынамікі стану вялікаўзроставых хваёвых лясоў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» і комплексу мерапрыемстваў, скіраваных на іх захаванне і ўстойлівае выкарыстанне.

2

2012

83.

Распрацоўка і актуалізацыя геаінфармацыйнай сістэмы Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры», забеспячэнне яе функцыянавання.

4

2012

84.

Біяразнастайнасць макраміцэтаў і мікраміцэтаў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». Складанне анатаванага спіса флоры грыбоў».

2

2012

85.

Навуковае забеспячэнне работы класа экалагічнай асветы «Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры»

1

2012

86.

Фармаванне лакальнай сеткі пунктаў назіранняў па захаванні, узнаўленню, пашырэнню распаўсюджвання ў непарушаных умовах дзікарослых раслін, занесеных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь.

1

2012

87.

Дынаміка з'яў і працэсаў у прыродных комплексах Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». Летапіс прыроды.

1

2012

88.

Падрыхтоўка і выданне даведніка «Водныя рэсурсы Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

4

2013

89.

Выяўленне таксанамічных і экалагічных асаблівасцяў макраміцэтаў і мікраміцэтаў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». Падрыхтоўка да выдання манаграфіі «Біялагічная разнастайнасць Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». Лішайнікі і грыбы».

4

2013

90.

Стварэнне адной базы дадзеных асабліва каштоўных аб'ектаў і пунктаў маніторынгу ў геаінфармацыйнай сістэме Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры»

1

2013

91.

Распрацоўка рэкамендацый па прадухіленні заморных з'яў на вадаёмах Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» шляхам маніторынгу зместу кіслароду ў вадзе».

1

2013

92.

Дынаміка з'яў і працэсаў у прыродных комплексах Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». Летапіс прыроды.

1

2013

93.

Прадстаўленне па змяненні рэжымаў аховы і выкарыстання тэрыторый Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры»

1

2014

94.

Распрацоўка турыстычнага маршруту па вальерна-сажалкавай гаспадарцы Нацыянальнага парку “Браслаўскія азёры”, уключаючы дэманстрацыйныя вальеры для ўтрымання дзікіх жывёл.

1

2014

95.

Маніторынг стану прыродных кампанентаў і біялагічнай разнастайнасці Нацыянальнага парку «Браславские озера». Летопись природы.

1

2014

96.

Распрацаваць пералік пляцовак ляснога фонду ДПУ «Нацыянальны парк «Браслаўскія азёры», адпаведных крытэрыям вылучэння лясоў высокай прыродаахоўнай каштоўнасці.

1

2014

97.

Ліхена- і мікабіёта старавекавых лясоў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». распрацоўка мерапрыемстваў і планаў дзеянняў па ахове рэдкіх відаў лішайнікаў і грыбоў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

1

2015

98.

Інвентарызацыя і ацэнка стану рэдкіх і каштоўных для захавання біяразнастайнасці раслінных супольнасцяў, што растуць на тэрыторыі Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

1

2015

99.

Маніторынг стану прыродных кампанентаў і біялагічнай разнастайнасці Нацыянальнага парку «Браславские озера». Летапіс прыроды.

1

2015

100.

Арганізацыя і вядзенне назіранняў за сітуацыяй у дачыненні цэркарыёзаў і за пераносчыкамі ўзбуджальнікаў іксодавых клешчавых барэліёзаў на тэрыторый рэкрэацыйных зон Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

1

2015