Бегущая строка текста в HTML В случае обнаружения пожара в лесу, звоните 8 02153 67710, соблюдайте в лесу правила пожарной безопасности!

Нацыянальны парк Браслаўскія азёры

+375 29 2262246 (Пн-Пт 08.00-17.00)    RU BY EN


Пералік навукова-даследчых работ

Пералік навукова-даследчых работ

ПЕРАЛІК НАВУКОВА – ДАСЛЕДЧЫХ РАБОТ ЗА 1988-2020 Г.Г.

№ п/п

Найменне НДР

Коль-касць, шт.

Год

1.                 

Зводныя матэрыялы па ўсталяванні вадаахоўных зон і прыбярэжных палос малых рэк Браслаўскага раёна Віцебскай вобласці.

1

1988

2.                 

«Вырабіць ацэнку сапрапеляў у азёрах Густата, дружна, Маруга. Распрацаваць прапановы па іх выкарыстанні.

1

1989

3.                 

Навуковае і тэхніка-эканамічнае абгрунтаванне арганізацыі дзяржаўнага «Нацыянальнага прыроднага парку «Браслаўскія азёры».

1

1990

4.                 

Арганізаваць сістэму маніторынгу на азёрах Браслаўскай групы. Правесці комплексныя лімналагічныя даследаванні на азёрах. Ацаніць ступень антрапагеннай трансфармацыі вадаёмаў.

1

1991

5.                 

Тэхнічны праект па рацыянальнаму выкарыстанню і ахове 20 азёрных вадаёмаў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

1

1997

6.                 

Праект арганізацыі і развіцця лясной гаспадаркі Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» Упраўлення справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на 1997-2006 гады.

1

1997

7.                 

Распрацаваць праект аховы, рацыянальнага выкарыстання і ўзнаўлення іхтыяфаўна вадаёмаў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» (заключны).

3

1997

8.                 

Рыбаводна-біялагічнае абгрунтаванне рацыянальнага рыбагаспадарчага выкарыстання (6 азёр)

6

1997

9.                 

Рэкамендацыі па арганізацыі і вядзенні геахімічных назіранняў на стацыянарах комплекснага экалагічнага маніторынгу фонавага рангу.

1

1997

10.             

Рыбаводна-біялагічнае абгрунтаванне (рэкамендацыі) рэжыму рацыянальнага рыбагаспадарчага выкарыстання воз. Дрывяты.

1

1998

11.             

Распрацаваць асновы вядзення азёрнага маніторынгу НП «Браслаўскія азёры». Ажыццявіць комплексны лимнологический маніторынг чатырох азёрных вадаёмаў.

2

1999

12.             

 Геахімічны маніторынг наземнай расліннасці.

1

1999

13.             

Інвентарызацыя месцаў пражывання (вырастання) рэдкіх відаў жывёл і раслін, занесеных у Чырвоную кнігу Беларусі, на тэрыторыі Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

1

1999

14.             

Распрацаваць геаэкалагічныя асновы захавання біялагічнай разнастайнасці прыродных комплексаў ДПУ «Белавежская пушча» і НП «Браслаўскія азёры».

4

1999

15.             

Рэкамендацыі па рэгуляванні колькасці рачнога бабра на тэрыторыі НП «Браслаўскія азёры».

1

2000

16.             

 Інвентарызацыя флоры і фауны Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры»

1

2000

17.             

 Вырабіць комплексны лімналагічны маніторынг азёрных вадаёмаў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

1

2001

18.             

Падрыхтоўка кадастра месцапражыванняў рэдкіх відаў фауны і флоры Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

1

2001

19.             

Правесці разлікі антрапагеннай нагрузкі і вызначыць неабходныя аб'ёмы работ па аднаўленні азёр Святцо і Новяты метадам ўсялення расліннаедных рыб.

3

2002

20.             

 Распрацаваць асновы вядзення азёрнага маніторынгу НП «Браслаўскія азёры»

1

2002

21.             

Вылучэнне і геабатанічная характарыстыка рэдкіх і эталонных насаджэнняў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

1

2002

22.             

Праект тэрытарыяльнай арганізацыі ДПУ НП «Браслаўскія азёры» (копія).

1

2003

23.             

 Вызначыць ўздзеянне на экасістэму і распрацаваць біялагічнае абгрунтаванне мэтазгоднасці зарэгулявання воз. Багінскае.

2

2004

24.             

Ацаніць прыродна-рэсурсны і гісторыка-культурны патэнцыял Браслаўскага Паазер'я з мэтай стварэння сеткі і аб'ектаў турысцка-рэкрэацыйнага прызначэння і экалагічнай адукацыі.

1

2004

25.             

Летапіс прыроды ДПУ НП «Браслаўскія азёры»

1

2004

26.             

Летапіс прыроды ДПУ НП «Браслаўскія азёры»

1

2005

27.             

Рэкамендацыі па выкарыстанні і ахове прыроднай і гісторыка-культурнай спадчыны для фарміравання сеткі і аб'ектаў экалагічнага турызму і адукацыі (на прыкладзе Браслаўскага Паазер'я).

1

2005

28.             

Вывучыць стан рыбных рэсурсаў і азёры Дрывяты і распрацаваць рэкамендацыі па іх стабілізацыі і рацыянальнаму выкарыстанню.

2

2005

29.             

Тэхніка-эканамічнае абгрунтаванне арганізацыі гідралагічнага помніка прыроды мясцовага значэння «Крыніца Акмяніца», «Лазенкі», «Никульская крыніца», «Крыніца выток Ніклі», «Карасінская крыніца»,  «Талстагорская крыніца», «Крыніца Петкун»

7

2005

30.             

Ацаніць прадукцыйную здольнасць тыпаў зямель НП «Браслаўскія азёры» і распрацаваць рэкамендацыі па аптымізацыі землекарыстання.

1

2006

31.             

План мерапрыемстваў па аздараўленні азёр Болойсо і Струста

1

2006

32.             

Вывучэнне дынамікі назапашвання біягенных элементаў у экасістэме азёр Балойса і Струста, распрацоўка плана мерапрыемстваў па аздараўленні названых вадаёмаў»

2

2006

33.             

Параўнальны аналіз біятапічнага размеркавання птушак водна-балотнага комплексу ў межах азёр сістэмы р. Друйка.

1

2006

34.             

Распрацаваць перспектыўны план і біялагічнае абгрунтаванне зарыбленне вадаёмаў НП «Браслаўскія азёры» вугром на 2007-2010 г.г.

1

2006

35.             

  Заява аб уздзеянні на навакольнае асяроддзе здабычы торфу на радовішчы «Бяльмонты» ў Браслаўскім раёне Віцебскай вобласці.

1

2006

36.             

Вывучыць эпізаатычную сітуацыю ў азёрах Беларусі па захворваннях вугра і распрацаваць спосабы яго абароны ад хвароб.

1

2006

37.             

Маніторынг дзікіх жывёл, якія адносяцца да аб'ектаў палявання і рыбалоўства, дзікіх жывёл, уключаных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь і ахоўных у адпаведнасці з міжнароднымі абавязкамі   Рэспублікі Беларусь на тэрыторыі «Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». 

2

2006

38.             

Правесці комплексную ацэнку стану лясных экасістэм запаведнай зоны Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

1

2007

39.             

Правесці экспрэс-ацэнку відавой разнастайнасці і стану інвазійных відаў раслін на тэрыторыі ДПУ НП «Браслаўскія азёры».

2007

40.             

Летапіс прыроды ДПУ НП «Браслаўскія азёры».

1

2007

41.             

Забяспечыць правядзенне назіранняў за дзікімі жывёламі, якія адносяцца да аб'ектаў палявання і рыбалоўства, дзікімі жывёламі, уключанымі ў Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь і ахоўваемымі ў адпаведнасці з міжнароднымі абавязкамі Рэспублікі Беларусь на тэрыторыі «Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». 

2

2007

42.             

Правесці ацэнку стану біяразнастайнасці раслін і экасістэм міжнароднага значэння НП «Браслаўскія азёры», як ключавой батанічнай тэрыторыі.

3

2007

43.             

Распрацаваць водны экскурсійны маршрут па Браслаўскай сістэме азёр з мэтай дэманстрацыі біяразнастайнасці азёрнага рэгіёна.

1

2007

44.             

Вывучыць уплыў антрапагеннага ўздзеяння на біяразнастайнасць, ўстойлівасць і прадуктыўнасць хваёвых біягеацэнозаў НП «Браслаўскія азёры» і распрацаваць мерапрыемствы па паляпшэнню іх стану.

1

2007

45.             

Распрацаваць схему комплекснага ўладкавання рэкрэацыйнай зоны ДПУ НП «Браслаўскія азёры».

4

2007

46.             

Ацаніць сучасны стан земляў меліярацыйнага фонду ў межах ДПУ НП «Браслаўскія азёры» і ўсталяваць уплыў паверхневага сцёку на азёрныя экасістэмы.

6

2007

47.             

Распрацаваць сучасныя прэпараты па прафілактыцы і лячэнні эктапаразітных хвароб сажалкавых рыб і ўкараніць іх у вытворчасць.

1

2007

48.             

Ацаніць зарастальнасць вадаёмаў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» і распрацаваць практычныя мерапрыемствы па выкарыстанні іх прыбярэжных зон у мэтах рыбнай гаспадаркі, турызму і рэкрэацыі.

2

2008

49.             

Правесці ацэнку ступені антрапагеннага ўздзеяння і рэкрэацыйнай нагрузкі на прыродныя комплексы і ахоўныя аб'екты ДПУ «НП «Браслаўскія азёры».

3

2008

50.             

Правесці аграэкалагічную ацэнку стану зямель вадазбору азёр ДПУ «НП «Браслаўскія азёры» і ўсталяваць магчымую інтэнсіўнасць іх гаспадарчага выкарыстання.

7

2008

51.             

Ацаніць стан яловых лясоў у сувязі з іх усыханнем і распрацаваць мерапрыемствы па іх устойлівым развіцці.

1

2008

52.             

Летапіс прыроды ГПУ НП «Браслаўскія азёры».

1

2008

53.             

Забяспечыць правядзенне назіранняў за дзікімі жывёламі, якія адносяцца да аб'ектаў палявання і рыбалоўства, дзікімі жывёламі, уключанымі ў Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь і ахоўваемымі ў адпаведнасці з міжнароднымі абавязкамі Рэспублікі Беларусь на тэрыторыі «Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

3

2008

54.             

Рэкамендацыі па канфіскацыі забруджаных донных адкладаў з возера Балойса і прылеглай часткі возера Струста.

2

2008

55.             

Правесці інвентарызацыю водна-балотных комплексаў у прымежнай паласе «Беларусь–Латвія» для ўдасканалення трансгранічнай прыродаахоўнай сеткі і распрацоўка рэкамендацый па іх ахове.

3

2008

56.             

Практычныя мерапрыемствы (рэкамендацыі) па ахове і выкарыстанні воднай расліннасці азёр рэкрэацыйнай зоны НП Браслаўскія возера пры ўладкаванні і выкарыстанні іх прыбярэжных зон у мэтах рыбнай гаспадаркі, турызму і рэкрэацыі.

1

2008

57.             

Прагноз змены якасці вады ў возеры пасля канфіскацыі донных адкладаў.

1

2008

58.             

Ацэнка сучаснага стану і дынамікі біяразнастайнасці расліннага свету на асабліва ахоўных прыродных тэрыторыях Беларусі ў мэтах аптымізацыі функцыянавання іх прыродных комплексаў.

1

2008

59.             

Падрыхтоўка навукова-абгрунтаваных рашэнняў па паляпшэнню экалагічнага стану возера Балойса і прылеглай часткі возера Струста, правядзенні мерапрыемстваў па ачыстцы ад донных адкладаў, забруджаных скідамі сцёкавых вод.

1

2008

60.             

Правядзенне ўліку і ацэнкі стану натуральных нерасцільняў рыбалоўных угоддзяў, прыдатных для вядзення рыбалоўнай гаспадаркі.

2008

61.             

Правесці пашпартызацыю аб'ектаў расліннага свету, распрацаваць план кіравання і пералік мерапрыемстваў па ахове ключавой батанічнай тэрыторыі «Нацыянальны парк «Браслаўскія азёры»

3

2009

62.             

Распрацаваць рэкамендацыі па ўжыванні сродкаў хімізацыі сельскагаспадарчай вытворчасці на вадазборах азёр Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» і ў яго ахоўнай зоне.

3

2009

63.             

Распрацаваць экскурсійны маршрут з мэтай дэманстрацыі ўнікальных гідрагеалагічных, геалагічных, геамарфалагічных помнікаў прыроды на тэрыторыі Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры»

1

2009

64.             

Маніторынг экасістэм і біялагічнай разнастайнасці Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». Летапіс прыроды».

1

2009

65.             

План кіравання КБТ «Нацыянальны парк «Браслаўскія азёры».

1

2009

66.             

Распрацоўка прагнозу дынамікі стану высокаўзроставых іглічных і шыракалістых лясоў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» і комплексу мер, накіраваных на іх захаванне і ўстойлівае выкарыстанне.

4

2010

67.             

Вывучыць таксанамічных склад вышэйшых раслін Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» і скласці канспект флоры сасудзістых раслін.

3

2010

68.             

Ацэнка ўплыву аўтадарожнага комплексу на стан мадэльных груп жывёл (земнаводныя і сысуны) на тэрыторыі НП «Браслаўскія азёры».

4

2010

69.             

Стварэнне першай чаргі пунктаў назіранняў сеткі комплекснага маніторынгу экасістэм НП «Браслаўскія азёры».

6

2010

70.             

Падрыхтоўка прадстаўлення па змяненні мяжы, плошчы, рэжымаў аховы і выкарыстання Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры», уключаючы вызначэнне каардынат паваротных кропак мяжы Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

7

2010

71.             

Маніторынг з'яў і працэсаў у прыродных комплексах Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». Летапіс прыроды.

2

2010

72.             

Уладкаванне экалагічнай сцежкі «Слабодкаўская озавая града».

2

2010

73.             

Распрацаваць План кіравання Нацыянальным паркам «Браслаўскія азёры».

4

2011

74.             

Распрацоўка прагнозу дынамікі стану высокаўзроставых хваёвых лясоў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» і комплексу мерапрыемстваў, накіраваных на іх захаванне і ўстойлівае выкарыстанне.

3

2011

75.             

Распрацоўка і актуалізацыя геаінфармацыйнай сістэмы Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры», забеспячэнне яе функцыянавання.

5

2011

76.             

Забеспячэнне правядзення комплекснага маніторынгу экасістэм (лясных, водных, балотных, лугавых і інш.) НП «Браслаўскія азёры» ў адпаведнасці з рэгламентамі нацыянальнай сістэмы маніторынгу навакольнага асяроддзя ў Рэспубліцы Беларусь.

6

2011

77.             

Распрацоўка экалагічнай сцежкі «Парк Бельмонт» на тэрыторыі Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» на аснове ацэнкі прыродных рэсурсаў і гісторыка-культурных каштоўнасцяў парку.

2

2011

78.             

Вывучэнне тэрытарыяльнай лакалізацыі і стану папуляцыйных груповак рэдкіх і знікаючых відаў птушак з мэтай удасканалення мер іх аховы і выкарыстання ў мэтах экатурызму ў Нацыянальным парку «Браслаўскія азёры».

4

2011

79.             

Біяразнастайнасць мохападобных і лішайнікаў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры», іх фітацэнатычная і індыкацыйная роля.

3

2011

80.             

Дынаміка з'яў і працэсаў у прыродных комплексах Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». Летапіс прыроды.

1

2011

81.             

Распрацаваць План кіравання Нацыянальным паркам «Браслаўскія азёры».

9

2012

82.             

Забеспячэнне правядзення комплекснага маніторынгу экасістэм (лясных, водных, балотных, лугавых і інш.) Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» ў адпаведнасці з рэгламентамі нацыянальнай сістэмы маніторынгу навакольнага асяроддзя ў Рэспубліцы Беларусь.

6

2012

83.             

Распрацоўка прагнозу дынамікі стану высокаўзроставых іглічных лясоў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» і комплексу мерапрыемстваў, накіраваных на іх захаванне і ўстойлівае выкарыстанне.

2

2012

84.             

Распрацоўка і актуалізацыя геаінфармацыйнай сістэмы Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры», забеспячэнне яе функцыянавання.

4

2012

85.             

Біяразнастайнасць макраміцэтаў і мікраміцэтаў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». Складанне анатаванага спісу флоры грыбоў.

2

2012

86.             

Навуковае забеспячэнне працы класа экалагічнай асветы «Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры»

1

2012

87.             

Фарміраванне лакальнай сеткі пунктаў назіранняў па захаванні, узнаўленні, пашырэнні распаўсюджвання ў непарушаных умовах дзікарослых раслін, занесеных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь.

1

2012

88.             

Дынаміка з'яў і працэсаў у прыродных комплексах Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». Летапіс прыроды.

1

2012

89.             

Падрыхтоўка і выданне даведніка «Водныя рэсурсы Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

4

2013

90.             

Выяўленне таксанамічных і экалагічных асаблівасцяў макраміцэтаў і мікраміцэтаў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». Падрыхтоўка да выдання манаграфіі «Біялагічная разнастайнасць Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». Лішайнікі і грыбы».

4

2013

91.             

Стварэнне адзінай базы дадзеных асабліва каштоўных аб'ектаў і пунктаў маніторынгу ў геаінфармацыйнай сістэме Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры»

1

2013

92.             

Распрацоўка рэкамендацый па прадухіленні заморных з'яў на вадаёмах Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» шляхам маніторынгу ўтрымання кіслароду ў вадзе.

1

2013

93.             

Дынаміка з'яў і працэсаў у прыродных комплексах Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». Летапіс прыроды.

1

2013

94.             

Прадстаўленне па змене рэжымаў аховы і выкарыстання тэрыторыі Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры»

1

2014

95.             

Распрацоўка турыстычнага маршруту па вальерна-сажалкавай гаспадарцы Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры», уключаючы дэманстрацыйныя вальеры для ўтрымання дзікіх жывёл.

1

2014

96.             

Маніторынг стану прыродных кампанентаў і біялагічнай разнастайнасці Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». Летапіс прыроды.

1

2014

97.             

Распрацаваць пералік участкаў ляснога фонду ДПУ «Нацыянальны парк «Браслаўскія азёры», адпаведных крытэрам выдзялення лясоў высокай прыродаахоўнай каштоўнасці.

1

2015

98.             

Ліхена- і мікабіёта стараўзроставых лясоў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». Распрацоўка мерапрыемстваў і планаў дзеянняў па ахове рэдкіх відаў лішайнікаў і грыбоў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

1

2015

99.             

Інвентарызацыя і ацэнка стану рэдкіх і каштоўных для захавання біяразнастайнасці раслінных супольнасцяў, якія растуць на тэрыторыі Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

1

2015

100.         

Арганізацыя і вядзенне назіранняў за сітуацыяй у дачыненні да цэркарыёзаў і за пераносчыкамі іксодавых клешчавых барэліёзаў на тэрыторыі рэкрэацыйных зон Нацыянальнага парку "Браслаўскія азёры".

1

2015

101.         

Маніторынг стану прыродных кампанентаў і біялагічнай разнастайнасці Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». Летапіс прыроды.

1

2016

102.         

Ацаніць уплыў выкарыстання водных транспартных сродкаў у сезон масавага адпачынку насельніцтва, на экасістэмы вадаёмаў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

1

2016

103.         

Арганізацыя на тэрыторыі Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» сеткі маніторынгу чужароднага інвазіўнага віду раслін баршчэўніка Сасноўскага.

2

2017

104.         

Ацэнка антрапагеннай ўстойлівасці вадаёмаў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры»

1

2017

105.         

Забяспячэнне правядзення на тэрыторыі Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» маніторынгу чужароднага інвазіўнага віду раслін баршчэўніка Сасноўскага.

1

2017

106.         

Маніторынг стану прыродных кампанентаў і біялагічнай разнастайнасці Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». Летапіс прыроды.

2

2018

107.         

Сучасны стан папуляцый рэліктавых ракападобных як паказчык экалагічнага статусу азёр Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры»

1

2018

108.         

Вывучэнне магчымасці выкарыстання прэпаратаў на біялагічнай аснове ў мэтах барацьбы з інвазіўным відам баршчэўніка ў Нацыянальным парку «Браслаўскія азёры», іх эфектыўнасць.

1

2018

109.         

Распрацаваць навуковае і тэхніка-эканамічнае абгрунтаванне ўнясення змяненняў у Палажэнне аб Нацыянальным парку «Браслаўскія азёры», у апісанне межаў, складу зямель, плошчаў нацыянальнага парку і яго функцыянальных зон, у прыватнасці прывядзення ў адпаведнасці з праектам арганізацыі і вядзення лясной гаспадаркі ДПУ «Нацыянальны парк «Браслаўскія азёры» на 2019-2028 гады і аптымізацыі выкарыстання прыродных рэсурсаў нацыянальнага парку.

1

2018

110.         

Вылучыць гаспадарчыя насенныя насаджэнні хвоі звычайнай і елкі еўрапейскай у ДПУ «Нацыянальны парк «Браслаўскія азёры»

1

2019

111.         

Вывучыць краявіднае багацце водных беспазваночных і стварыць каталаг воднай фауны для наступнага выкарыстання ў геаінфармацыйнай сістэме Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

4

2019

112.         

Стварэнне лакальнага ГІС-вузла ДПУ «Нацыянальны парк «Браслаўскія азёры» комплекснай аўтаматызавана-даведачнай сістэмы на базе дзеючай геаінфармацыйнай сістэмы Бярэзінскага біясфернага запаведніка і нацыянальных паркаў з выкарыстаннем інфармацыі з апаратаў касмічнага базавання і іншых сродкаў.

3

2019

113.         

Практычныя вынікі і асаблівасці выкарыстання хімічнага спосабу барацьбы з інвазіўным выглядам баршчэўніка Сасноўскага ў лясным фондзе Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

1

2019

114.         

Маніторынг стану прыродных кампанентаў і біялагічнай разнастайнасці Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». Летапіс прыроды.

1

2019

115.         

Ацаніць сучасны стан і распрацаваць мерапрыемствы па зніжэнні ўзроўню дэградацыі вадаёмаў Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

1

2020

116.         

Інвентарызацыя месцаў пражывання дзікіх відаў жывёл і месцаў вырастання відаў дзікарослых раслін, занесеных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь на тэрыторыі Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».

1

2020

117.         

Маніторынг стану прыродных кампанентаў і біялагічнай разнастайнасці Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». Летапіс прыроды.

3

2020