Бегущая строка текста в HTML В случае обнаружения пожара в лесу, звоните 8 02153 67710, соблюдайте в лесу правила пожарной безопасности!

Нацыянальны парк Браслаўскія азёры

+375 29 2262246 (Пн-Пт 08.00-17.00)    RU BY EN


Лясная сертыфікацыя

Лясная сертыфікацыя

Палітыка Дзяржаўнай прыродаахоўнай установы «Нацыянальны парк «Браслаўскія азёры».

Лясная сертыфікацыя ў ДПУ «Нацыянальны парк «Браслаўскія азёры» здзяйсняецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі міжнароднай схемы Лясной апякунскай рады ў вобласці лясной сертыфікацыі.

Дзяржаўная прыродаахоўная ўстанова «Нацыянальны парк «Браслаўскія азёры» пацвярджае сваю прыхільнасць сістэме вядзення лясной гаспадаркі, скіраваную на захаванне біялагічнай разнастайнасці.

Нацыянальны парк супрацоўнічае з дзяржаўнымі органамі, грамадскімі аб'яднаннямі, навуковымі арганізацыямі, грамадзянамі Рэспублікі Беларусь і замежных дзяржаў па пытаннях навуковых даследаванняў, запаведнай справы, прыродакарыстання, гаспадарчай дзейнасці і маніторынгу.

Установа ў сваёй рабоце кіруецца міжнароднымі Канвенцыямі, ратыфікаванымі Рэспублікай Беларусь.

Распрацаваны прагноз развіцця лясной гаспадаркі на 2016-2020 гады.

Палітыка Дзяржаўнай прыродаахоўнай установы «Нацыянальны парк «Браслаўскія азёры» у вобласці ўстойлівага лесакіраўніцтва і лесакарыстання засноўваецца на сістэме кіравання лясамі і ляснымі рэсурсамі на прынцыпах сталасці, раўнамернасці, невычарпальнасці і комплекснасці, якія забяспечваюць эканамічна эфектыўную, экалагічна адказную і сацыяльна арыентаваную лясную гаспадарку і лесакарыстанне, захаванне біялагічнай і ландшафтнай разнастайнасці, выкарыстанне лясных рэсурсаў і здабыванне карысных уласцівасцяў лесу ў пэўных мэтах, што захоўваюць біялагічную разнастайнасць і прадукцыйнасць лясоў, што забяспечваюць узнаўленне, жыццяздольнасць і ўстойлівасць лясоў, выкананне імі адпаведных экалагічных, эканамічных і сацыяльных функцый.

Устойлівае лесакіраўніцтва і лесакарыстанне ў Дзяржаўнай прыродаахоўнай установе «Нацыянальны парк «Браслаўскія азёры» здзяйсняецца з мэтай захавання лясных і іншых, звязаных з лесам рэсурсаў, іх біялагічнай і ландшафтнай разнастайнасці, узмацнення экалагічных функцый лясоў, выканання сацыяльнай справядлівасці ў дачыненні працаўнікоў ляснога комплексу і звязанага з лесам насельніцтва, падвышэння эканамічнай эфектыўнасці лясной гаспадаркі і задавальнення спажыўцоў у лясной прадукцыі.

Асноўнымі задачамі Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» з'яўляюцца:

 • захаванне прыроднага комплексу Браслаўскай групы азёр як складзенага гістарычна ландшафту і генетычнага фонду расліннасці і жывёльнага свету, тыповага для Беларускага Паазёр'я.

 • захаванне ў натуральным стане эталонных і ўнікальных прыродных комплексаў і аб'ектаў, што знаходзяцца на тэрыторый Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры», а таксама біялагічнай і ландшафтнай разнастайнасці;

 • захаванне і аднаўленне асяроддзеўтваральных, санітарна-гігіенічных, аздараўленчых, рэкрэацыйных і іншых каштоўных якасцяў прыродных комплексаў;

 • арганізацыя і ажыццяўленне прыродаахоўных мерапрыемстваў на тэрыторыі нацыянальнага парку, забеспячэнне выканання ўсталяванага рэжыму аховы і выкарыстання тэрыторый нацыянальнага парку;

 • арганізацыя экалагічнай асветы і выхавання насельніцтва і прапаганда справы навакольнага асяроддзя;

 • арганізацыя турызму, адпачынку і іншай рэкрэацыйнай дзейнасці, а таксама аздараўленне насельніцтва;

 • правядзенне навуковых даследаванняў, звязаных з распрацоўкай і ўкараненнем навуковых метадаў захавання біялагічнай разнастайнасці, прыродных і гісторыка-культурных комплексаў і аб'ектаў ва ўмовах рэкрэацыйнага і гаспадарчага выкарыстання, ацэнкай экалагічнага становішча ў рэгіёне, спрыянне правядзенню навукова-даследчых прац;

 • спрыянне навучальным установам і навукова-даследчым установам Рэспублікі Беларусь у падрыхтоўцы навуковых кадраў і спецыялістаў у вобласці аховы навакольнага асяроддзя;

 • удзел у распрацоўцы і ўкараненні навукова абгрунтаваных метадаў аховы прыроды і рацыянальнага прыродакарыстання;

 • арганізацыя маніторынгу навакольнага асяроддзя;

 • захаванне культурнай спадчыны (аб'екты этнаграфіі, археалогіі, гісторыі, палеанталогіі і інш.);

 • арганізацыя рэкрэацыйнай дзейнасці;

 • вядзенне комплекснай гаспадаркі на аснове традыцыйных метадаў і перадавых дасягненняў прыродакарыстання;

 • ажыццяўленне гаспадарчай і іншай дзейнасці ў адпаведнасці з усталяваным рэжымам аховы і выкарыстання тэрыторый Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры».


У адпаведнасці з галоўнай мэтай і асноўным заданнем нацыянальны парк ажыццяўляе наступныя асноўныя віды дзейнасці:

 • кіраванне лясным фондам на тэрыторыі Нацыянальнага парку ў вобласці выкарыстання, узнаўлення, аховы і абароны лясоў;

 • рэалізацыя дзяржаўных праграм і праектаў развіцця лясной гаспадаркі з мэтай падвышэння прадукцыйнасці і паляпшэння якаснага складу лясоў; узмацнення іх прыродаахоўных функцый, найболей поўнага задавальнення галін народнай гаспадаркі і насельніцтва ўва ўсіх відах лясной прадукцыі;

 • вядзенне дзяржаўнага ўліку лясоў і дзяржаўнага ляснога кадастру;

 • стварэнне і вырошчванне лясных насаджэнняў, а таксама своечасовае аднаўленне лясоў плошчах, якія высякаюцца, гаспадарча-каштоўнымі пародамі;

 • ахова лясоў ад пажараў, незаконных парубак і іншых дзеянняў, што прыносяць шкоду лесу, абарона ад шкоднікаў і хвароб лесу;

 • вядзенне гаспадарчай дзейнасці ў зонах радыеактыўнага забруджання з выкананнем патрабаванняў, вызначаных заканадаўствам і ведамаснымі нарматыўнымі актамі Рэспублікі Беларусь;

 • радыяцыйны кантроль за лясной прадукцыяй, якая вырабляецца і пастаўляецца;

 • дзяржаўны кантроль за выкарыстаннем, узнаўленнем, аховай і абаронай лясоў усіх лесафондаўтрымальнікаў;

 • правядзенне эканамічнай і навукова-тэхнічнай палітыкі з мэтай стварэння ў Нацыянальным парку патрэбных умоў для эфектыўнай работы, рашэння неадкладных сацыяльных задач;

 • перадача землекарыстальнікам земляў, адведзеных ім ва ўсталяваным парадку з ляснога фонду для дзяржаўных, грамадскіх ці іншых патрэб, кантроль за выкарыстаннем па прызначэнні адказных земляў;

 • будаўніцтва і рамонт вытворчых і жылых будынкаў, збудаванняў, лясных кардонаў, пажарных вышак, вадаёмаў, упарадкаванне і падтрыманне ў належным парадку лясных дарог, сродкаў сувязі;

 • вядзенне ва ўсталяваным парадку паляўнічай гаспадаркі ў комплексе з лясной, ажыццяўленне кантролю за выкананнем правіл і тэрмінаў палявання;

 • выкананне работ па нарыхтоўцы драўніны ад усіх відаў рубак;

 • збор, закуп і перапрацоўка дзікарослых ягад, грыбоў, нарыхтоўка дрэвавых сокаў, вядзенне пчалярства, рыбалоўства, а таксама вядзенне ўсіх іншых неабходных адгалінаванняў падсобнай сельскай гаспадаркі;

 • вытворчасць тавараў народнага ўжытку і вытворчага назначэння з асноўнай сыравіны, адыходаў лесанарыхтовак і лесапілавання, а таксам аз іншых відаў лесасыравінных рэсурсаў з мэтай задавальнення патрэб у іх народнай гаспадаркі і насельніцтва.

Асноўная дзейнасць Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» (кіраванне лясамі, улік, ахова, абарона і ўзнаўленне лясоў) здзяйсняецца за кошт дзяржаўнага бюджэту.

Дзяржаўная прыродаахоўная ўстанова «Нацыянальны парк «Браслаўскія азёры» з'яўляецца комплекснай прыродаахоўнай гаспадарчай і навукова-даследчай установай. Галоўным заданнем Нацыянальнага парку з'яўляецца захаванне ў натуральным стане эталонных і ўнікальных прыродных комплексаў, а таксама біялагічнай ландшафтнай разнастайнасці. Праектаваныя лесагаспадарчыя мерапрыемствы скіраваны на выкарыстанне лясных рэсурсаў, пры адначасным падвышэнні прыродаахоўных функцый насаджэнняў, падвышэнне прадукцыйнасці дрэвастояў, паляпшэнне пароднай структуры.


Пералік тэрыторый, якія асабліва ахоўваюцца.

Нацыянальны парк «Браслаўскія азёры» у складзе Дзяржаўнай прыродаахоўнай установы «Нацыянальны парк «Браслаўскія азёры» - 51237 га.

Рэспубліканскі гідралагічны заказнік «Рычы». 1 391 га ўсяго на землях некалькіх землекарыстальнікаў, у т. л. 357 гана тэрыторыі ЭЛПГ «Браслаў».

Гідралагічныя помнікі прыроды

 1. Гідралагічны помнік прыроды мясцовага значэння "Крыніца Лазенкі" (Відзаўскае лясніцтва).
 2. Гідралагічны помнік прыроды мясцовага значэння "Крыніца Акменіца" (Браслаўскае лясніцтва).
 1. Гідралагічны помнік прыроды мясцовага значэння "Крыніца выток Ніклі" (Друйскае лясніцтва).
 1. Гідралагічны помнік прыроды мясцовага значэння "Никульскі Крыніца" (Друйскае лясніцтва).
 1. Гідралагічны помнік прыроды мясцовага значэння "Таўстагорская Крыніца" (Друйскае лясніцтва).

Геалагічныя помнікі прыроды

1. Валун «Вялікі камень Браслаўскі».

2. Валуны «Краснагорскія».

3. Валун «Каровін камень».

4. Валуны «Камяні Воласа».

5. Валун «Вялікі камень Лявошкінскі».

6. Валун «Чортаў след» Якубянскі.

7. Валун «Вялікі камень Дудальскі».

8. Валун «Вялікі камень Струстаўскі».

9. Валун «Чортаў камень».

10. Валун «Цудадзейны камень».

Цэнныя геамарфалагічныя і ландшафтныя ўтварэнні

1. Слабодкаўская озавая града паміж азёрамі Поцех і Недрава.

2. Озавыя грады паміж азёрамі Воласа, Паўночны і Снуды.

3. Камавы ўзгорак паміж азёрамі Снуды і Струста, каля в. Кезікі.

4. Камавыя ўзгоркі, якія маюць дугападобныя абрысы, на воз. Богінскае.

5. Озава-камавы комплекс уздоўж паўночных берагоў воз. Снуды.

6. Маскавіцкія камы паміж азёрамі Неспіш і Недрава.

Цэнныя прыродныя ўчасткі Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры»

 • Былы дзяржаўны ландшафтны заказнік «Міжазёрны» (кварталы 163-167 Друйскага лясніцтва)

 • Былы дзяржаўны заказнік – журавіннік «Забалоцце» (кварталы 135-139,155-160, Замошскага лясніцтва)

 • Былы арніталагічны заказнік мясцовага значэння «Снуды» (квартал 161 Браслаўскага лясніцтва, паўночна-заходняя акваторыя возера Снуды, уключаючы астравы)

 • Былы дзяржаўны батанічны заказнік «Дубкі» (кварталы 90-91 Браслаўскага лясніцтва)

 • Выспы возера Струста (кварталы 60-64 Браслаўскага лясніцтва)

 • Выспы возера Богінскае (Гарадзішча і Церанцейка квартал 2 Багінскія лясніцтва)

 • Парк «Бельмонт» (квартал 140 Браслаўскага лясніцтва)

 • Азёры Воласа Паўночны і Паўднёвы (кварталы 178 і 576 Друйскага лясніцтва)

Помнікі археалогіі

1. Гарадзішча старажытнага горада. IX – XV стст. – г. Браслаў. У цэнтры горада на перашыйку паміж азёрамі Дрывяты і Навята.

2. Курганны могільнік VIII – X ст. – в. Ахрэмаўцы.

3. Гарадзішча. Ранні жалезны век. V ст. да н. э. – V ст. н. э. – Ахрэмаўскі с/с, в. Замошша, паміж азёрамі Шылава і Замошша.

4. Гарадзішча. Ранні жалезны век, феадалізм. VII ст. да н.э. – IV ст. н.э. – Зарачскі с/с в. Зазоны.

5. Курганны могільнік. Ранні жалезны век, ранні феадалізм VII - XI стст. - Казянскі с/с, в. Утока.

6. Курганны могільнік. ранні жалезны век, ранні феадалізм. VI - XII стст. - Опсаўскі с/с, в. Шалцені.

7. Гарадзішча. Ранні жалезны век. V ст. да н. э. V ст. н. э. - Плюскі с/с, в. Лукшы.

8. Гарадзішча. Ранні феадалізм. XI - XII стст - Слабодкаўскі с/с, в. Маскавічы на беразе воз. Дзебро.

9. Гарадзішча-1. Ранні жалезны век. VII ст. да н. э. - IV ст. н. э. - в.Слабодка.

10. Гарадзішча-2 Ранні жалезны век. VII ст. да н. э. - IV ст. н. э. - в.Слабодка.

11. Курганны могільнік VIII – XI стст - насупраць в.Богіна, на паўночна-ўсходнім беразе воз. Богінскае.

12. Гарадзішча VII – XI стст – в. Жвірблі.

13. Курганны могільнік VI-XI стст – в. Майшулі.

14. Гарадзішча - в. Пустошка, на заходнім беразе воз.Струста.

15. Гарадзішча VII ст. да н. э. - IV ст.н. э. - в. Шавуры.

16. Гарадзішча - в.Майшулі, урочышча Рацкі Бор.

Дзяржаўная прыродаахоўная ўстанова «Нацыянальны парк «Браслаўскія азёры» з'яўляецца комплекснай прыродаахоўнай гаспадарчай і навукова-даследчай установай. Галоўнай задачай Нацыянальнага парку з'яўляецца захаванне ў натуральным стане эталонных і ўнікальных прыродных комплексаў, а таксама біялагічнай ландшафтнай разнастайнасці. Праектуемыя лесагаспадарчыя мерапрыемствы скіраваны на выкарыстанне лясных рэсурсаў, пры адначасовым павышэнні прыродаахоўных функцый насаджэнняў, павышэнне прадукцыйнасці дрэвастояў, паляпшэнне пароднай структуры.

На тэрыторыі Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» сустракаюцца наступныя віды рэдкіх раслін і жывёл і тых, што знаходзяцца пад пагрозай знікнення, занесеных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь:

 

Пералік відаў раслін, што растуць на тэрыторыі Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры», занесеных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь.

САСУДЗІСТЫЯ РАСЛІНЫ

МОХАПАДОБНЫЯ

ВОДАРАСЦІ

ЛІШАЙНІКІ

ГРЫБЫ


Пералік відаў дзікіх жывёл, якія насяляюць тэрыторыю Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры», занесеных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь

МЛЕКАКОРМЯЧЫЯ

ПТУШКІ

ПАВУКАПАДОБНЫЯ

1. Вялікі сплаўны павук – Dolomedes plantarius

НАСЯКОМЫЯ

РАКАПАДОБНЫЯ

ЗЕМНАВОДНЫЯ

1. Трытон грабеньчаты - Tritirus cristatus

2. Рапуха чаротавая - Bufo calamita

 

Рэпрэзентацыйная пляцоўка– гэта лясная тэрыторыя, якая захоўваецца, яна характарызуецца агульнасцю ўзнікнення і развіцця, а таксама адлюстроўвае працэсы дынамікі і структуру лесу, якая склалася.

Прадпрыемства павінна захоўваць вылучаныя рэпрэзентацыйныя пляцоўкі існуючых экасістэм прынамсі на 5 % лясной плошчы.

Агульная плошча рэпрэзентацыйных участкаў складае 5852,6 га

Пералік рэпрэзентацыйных пляцовак Нацыянальны парк і ЭЛПГ ч.1

Пералік рэпрэзентацыйных пляцовак ЭЛПГ Браслаў ч.2

Лясы высокай прыродаахоўнай каштоўнасці (далей – ЛВПЦ)

Справаздача па вылучэнню і маніторынгу лясоў высокай прыродаахоўнай каштоўнасці (ЛВПК) (71 стар.) (71 стр.)

Справаздача па маніторынгу лесагаспадарчай дзейнасці за 2016 г.

У цяперашні час у Нацыянальным парку вядуцца лесаўпарадкавальныя работы.